طرح  عکس  نمايه نشريات دانشجويي  بانک اطلاعات نشريات دانشجويي  آموزشي  معرفي مراكز فعال نشريات  جشنواره نشريات  مجله همراه  تازه هاي نشريات  اتاق گفتگو   
همايش تعاون و اشتغال دانش آموختگان دانشگاهي برگزار مي شود            تقويم آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در نيمسال تابستان سال تحصيلي 1385 اعلام شد            پذيرش مقاله عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در كنگره بين المللي            برگزاري كارگاه برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس در دانشگاه گرگان            دانشگاه گرگان ميزبان مسابقات تنيس و بدمينتون دانشگاه هاي كشور           
دانشجوی محکوم به اصلاح /سیاسی/ 02/اسفند/1384---12:25:03 PM
عنوان مقاله : دانشجوی محکوم به اصلاح
نام دانشگاه : آزاد واحد تهران جنوب
نام نشریه : صدای فردا
نویسنده : توحید تاجیک
دانشجوی محکوم به اصلاح
قشر دانشجو علارغم وظایف فراوانی که دربعد علمی بر دوشش نهاده شده است، هویت اصلی خود را مرهون فعالیت های جانبی ونقش آفرینی درجامعه می باشد .
رسالت یک دانشجو به عنوان یک روشنفکر باید درتمام ابعاد ، خط مشی فعالیت های وی تلقی شود تا بتواند درقبال جامعه خویش احساس مسئولیت کرده وبه انجام فعالیت های خویش بپردازد وهمین احساس مسئولیت باعث می شود که خود را دربرابر مسائل ومشکلات جامعه موظف به اصلاح بداند که بدنبال آن با نگاهی آگاهانه زمینه ساز سوق دادن جامعه به سوی هنجارها وارزش های فرهنگی شود ولی متاسفانه به وسیله تغیرات منفی که بعضاً به مرور زمان درساختار فرهنگی وسیاسی هر جامعه ممکن است بوجود آید ، پاره ای از این تغییرات گریبان گیر دانشگاه شده وبه همراه فشارهای موجود ، دانشجو را درقبال دیگر ابعاد ، بی انگیزه می کند واین فاجعه به جایی می رسد که دانشجو از معنای واقعی کلمه خود فاصله می گیرد وتنها راه بقای خود را دردرس خواندن می بیند ومصادق جامعه امروز ما می شود که به جای آنکه دانشجو برمحیط اطراف ونسل جوان تاثیر بگذارد ، تحت تاثیر محیط خارج از دانشگاه قرار می گیرد . چرا این مشکل درجامعه ونسل جوان ما رسوخ پیدا کرده است ؟
ایران امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند هدایت وهدایت گری است ومسلماً این هدایت وقتی به ثمر می نشیند که از جانب دانشجویان وجوانان فرهیخته درسطح جامعه صورت پذیرد واین مهم ملزم به این می باشد که نقش دانشجو ومحدوده عمل وی درمحدوده قانون ، درسطح جامعه شناخته شده باشد وبه صورت عرف دربین عامه مردم نفوذ پیدا کند . درچنین محیطی است که دانشجو می تواند درتبدیل ناهنجار به هنجار وگسترش ارزشها گام بردارد .
مسلماً فکرواندیشه نسل جوان بهترین راهکار برای مقابله با ناهنجاری های جامعه می باشد وبه طور قطع اکنون دیگر شیوه ها ومعیارهای سنتی برای انتقال ارزش درجامعه ما کارآمد نیست . اگر چنین بود حداقل بسیاری از ارزشهای اوایل انقلاب چون جوانمردی ، ایثارگری واحترام و.... نسل حاضر منتقل می شد .
واقعاً درزمینه فرهنگ چه الگویی به نسل حاضر معرفی شده که بسیاری از آنها ترجیح می دهند ترک الگو کنند ؟
برخی از الگو های ارائه شده از طرف جامعه افراطی هستند وجوابگوی نیاز روز حاضر نمی باشند .
به جای الگوهایی منطبق با دستورات تعلقی اسلام به دلخواه پا را فراتر نهاده وارزشهایی جدید مطابق میل وخواست خود بوجود آورده است وبه یقین تازمانی که این الگوها از حالت افراطی خارج نشوند وبه صورت معقول ومعتدل درنیایند هیچ گاه نمی توان به اصلاح جامعه امید داشت .
خواستگاه بسیاری از ناهنجاری ها وضد ارزشها دربطن جامعه است وما فقط نشسته ایم ومعلول ها را تماشا می کنیم .
هر معلولی علتی دارد علت وریشه این ناهنجاری ها کجاست ؟
با چه روشی واز کجا باید آغاز کرد ؟
از روشهای سنتی انتقال ارزش که خوشبختانه روبه افول است ،سرکوب ناهنجار یا ضد ارزش می باشد البته فراموش نکنید که هنجارها وناهنجارها دراین مورد نسبی هستند یعنی ممکن است یک عمل واندیشه یا حتی فکر برای گروهی به صورت ارزش وبرای گروه دیگر به صورت ضد ارزش تلقی شود .
ازسرکوب به انتقال اجباری ارزش نیز می توان یاد کرد .
سرکوب معلول ناهنجار جزمانع وحایلی برای انتقال ارزشها هیچ سودی برای جامعه بحران زده ندارد . اصولاً سرکوب هیچگاه نتوانسته آتش انگیزه را خاموش بکند وبدتر آن را شعله ور تر کرده است . از دیگر شیوه های سنتی انتقال ارزش نصیحت کردن می باشد . زبان ناصح بیش از آن که بتواند به اصلاح امور بپردازد وضع موجود را از این که هست بدتر می کند درفرهنگ جامعه امروز ما نصیحت کردن جای خود را به مذاکره واستدلال عقلانی داده است .
متاسفانه جامعه در برخورد با نسل جوان فقط مذمت را آموخته وهیچ گاه سعی درشناخت روحیات وسلایق نسل جوان نکرده است . این که همیشه با نوعی ترس خاص به نیازها وسلایق نسل جوان نگریسته ، هیچ گاه راه گشای مشکلات ومسائل این قشرا جتماعی نخواهد بود .می بایست نسبت به جامعه امروز که درآن زندگی می کنیم شناخت داشت ، نه اینکه صرف مطلق ایده عال گرابود وزبان نصیحت را درباب بسیاری از موضوعات که هیچ گاه رنگ وبوی واقعیت به خود نمی گیرند ، بگشاییم .
ایده عال گرا بودن افراطی سبب می شود که به حداقل خواسته ها ورفع نیاز جامعه درجهت گام برداشتن واصلاح وضع موجود نتوان موثر واقع شویم . مشکل امروز ما هم از همین جا نشئت می گیرد که بسیاری از تئوری سین ها وارد کارهای اجرایی شدند وبا تکیه براندیشه های دور از ذهن ومفاهیم تئوری از بطن جامعه فاصله گرفتند ونتوانستند نیازها وسلایق روز را درک کنند .
بی شک برای اصلاح وضع موجود تنها ترین وموثرترین قشر فرهیخته دانشجویان می باشند که باید برای زندگی بهتر وجامعه پیش رفته تر ومحیط مدرن تر با تکیه برمذهب قدم به میدان بگذارند وبا استمداد از دو عنصر ایده عال گرایی وواقع گرایی جامعه را به سمت نیازهای واقعی فرهنگی اش سوق دهد .
http://www.payambarazam.ir
/index.html
/web_view_id_56.html

صفحه نخست
سياسي
اجتماعي
فرهنگي
دانشجويي
نشريات دانشجويي
مذهبي
صنفي
ورزشي
علمي آموزشي
مناسبتهاي ويژه/بزگداشت روز دانشجو
دهه گفتمان دانشگاهي
پرسمان دانشجويي
گزارش تصويري
اخبار ويــــــــژه

مقاله
گزارش
گفتگو
گزيده نشريات دانشجويي

وب لاگ خبرنگاران ما
ثبت نام در وب لاگ
ورود اعضا
ليست پيوندها
ارسال سوژه خبري
ارسال خبر
تماس با ما