طرح  عکس  نمايه نشريات دانشجويي  بانک اطلاعات نشريات دانشجويي  آموزشي  معرفي مراكز فعال نشريات  جشنواره نشريات  مجله همراه  تازه هاي نشريات  اتاق گفتگو   
همايش تعاون و اشتغال دانش آموختگان دانشگاهي برگزار مي شود            تقويم آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در نيمسال تابستان سال تحصيلي 1385 اعلام شد            پذيرش مقاله عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در كنگره بين المللي            برگزاري كارگاه برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس در دانشگاه گرگان            دانشگاه گرگان ميزبان مسابقات تنيس و بدمينتون دانشگاه هاي كشور           
ماكياوليسم/سیاسی/ 26/بهمن/1384---1:59:06 AM
نام نشريه : سينا شماره نشريه : 12
نام دانشگاه : منابع طبيع گرگان نام نويسنده : محمد محمدي
ماكياوليسم
نيكولاماكياوليدرفلورانس ايتاليا در سال 1469 م به دنيا آمد. وي از خانواده معروفي بود . داراي سوابق خدماتي دولتي و به دولت و دانشگاه وقت وابسته بودند.
زماني كه شارل هشتم مديسي را تبعيد كرد و زمام امور را به دست گرفت وي ابتدا به سمت منشي دستگاه و سپس به مأموريتهاي ديپلماتيك جمهوري فلورانس اعزام شد.
دريك از مأموريتهايش شاهد قتل اسراي ناقص العضوي بود كه اثرات رواني و روحي عميقي براو گذاشت.
وي همچنين دوران رشد خود را با مطالعه ادبيات كشور خود ، يادگيري دقيق زبان مادري و مطالعه آثار و نوشته ها ي نويسندگان معروف گذارند. هنگامي كه درسال 1512 م قدرت دوباره به دست مديس افتاد . ماكياولي به جرم توطئه برعليه وي دستگير و زنداني شد. براثر محروميتهاي زياد و حوادث ناگواري كه براي وي اتفاق افتاد وي را از شرايط و وضعيت روحي خاصي برخوردار كرد.
پس از آزادي از زندان اوبه سرودن اشعار نويسندگي ، تنظيم نمايشنامه حكايت وتأليف كتاب پرداخت. سه كتاب معروف او به نامهاي هنر جنگ ، امير يا شاهزاده و تاريخ فلورانس مي باشد كه معروف ترين كتاب او امير با شاهزاده است .
اين كتاب حاوي يك پند نامه ،دفترچه راهنما و يك دستور العمل مي باشد و خطاب نويسنده به رهبران است وبه آنها خط مشي مي دهد كه طرق دستيابي به اهداف براي پيروزي ، يعني چگونگي دستيابي به قدرت و حفظ كردن آن چه سان بايد شكل بگيرد و تحت نظم درآيد.
دراين كتاب وي روش برخورد با دشمنان و رام كردن و سست كردن آنها وتبديل مخالفين به عناصر فرمانبر و بالاخره راهنمايي براي ايجاد وحدت ويگانگي جهت رهبري را نشان مي دهد . درزمان كوتاهي اين كتاب از شهرت خاصي برخوردار گرديد و به زبانهاي مهم مختلفي ترجمه شد. بطوري كه بسياري از سلاطين ، ديكتاتورها و امپراطورهاي طراز اول جهان مانند هيتلر ، موسوليني ،ناپلئون ، لورونز ، ويكتورا مانونل شبها درحالي به خواب مي رفتند كه اين كتاب را زير سر خود مي گذاشتند آنها مباني وسياستهاي اين كتاب رابه دقت اجرا مي كردند.
كتاب شاهزاده به ملكه كاترين فرانسه داده شد وآن قدر او را تحت تأثير قرار داد كه درسال 1572 دستور قتل عام وحشيانه مردم خصوصاً پروتستانها را درفرانسه داد.
عقايد و نظرات ماكياولي
بطور كلي تئوري ماكياولي مبتني بر زور بوده وشايد وي پدر واقعي سياست فعلي جهان باشد.
ماكياولي تلفيق هر سه زر (استعمار ) زور (استبداد و استكبار) و ترويز( دشمنان ) را وسيله اي قرار داده است كه اساس عقايد ماكياولي هنگامي كه موجوديت و حيات يك سازمان يا يك جامعه در خر است درآن هنگام كه پايه ها ي اقتدار و قدرت دستگاه حاكم متزلزل است ، از دست زدن به هر اقدامي براي از بين بردن موانع يا خطرات موجود نبايد خودداري كرد.
دراين هنگام سخن از عدالت ،انسانيت ،شرف ،نيكي و يا داشتن رحم و شفقت معني ندارد. و صحبت از اين كه چه چيز صحيح و يا ناصحيح است معنا نداشته و فقط بايد به استقلال و نجات رهايي دستگاه فكر كرد.
به زبان ديگر مقدس بودن هدف راه و طريق نيل به آن را توجيه مي كند.
لذا فكر كردن درباره شيوه ويا وسيله رسيدن به هدف مشروع و يا نامشروع انساني يا ضد انساني نياز نيست .
به عقيده ماكياولي هيچ حكومت يا دستگاهي پابرجا نمي ماند مگر اين كه خود را توسعه دهد ويا تلاش در بزرگتر شدن وقوي شدن خود بكند. الا اينكه كوچك و مغلوب و يا نابود شود.
به نظر او پيمودن چنين راهي مقدس بوده ودراين مسير نبايد ملاحظه هيچ كس و رعايت هيچ چيز را كرد بلكه صرفاً بايد هدف را دنبال كرد. به عقيده او قدرت طلبي و سلطه جويي چون مطابق با فطرت و طبيعت افراد است قابل ستايش است نه توبيخ . همچنين افرادي كه دست به چنين كاري مي زنند شايسته احترام و تقديرند اگر اقدام به اين كار نمي كردند مي بايد سرزيش شود بطور كلي مكتب ماكياولي سياست مبني برقدرت را به جهان عرضه كرده است .
توصيه به مردم :
ماكياولي به افرادي كه حقشان پايمال گشته و يا مورد ظلم واقع شده اند ؟ سفارش مي كند كه از رهبران تبعيت كرده و دستورات آنها را واجب الاطاعه تلقي و به احكام آنان گردن نهند.
واژه هايي همچون همكاري، تعاون ، برادري ،صميميت و صفا و پاكي صداقت براي ماكياولي معنا ندارد بلكه دنيا همانند جنگي است و مردم مانند حيوانات بايد مجبور به كار كردند.
خصوصيات مدير يا رهبر :
به نظر ماكياولي مدير يا رهبر نياز به داشتن مذهب يا ايمان به خدا ، فضيلت و تقوي، انسانيت، آزاديگي عطوفت وپاكي و شرافت ندارد بلكه فقط بايد وانمود و يا تظاهر كند كه داراي اين خصوصيات مي باشد آنچه به نظر ماكياولي حائز اهميت ميباشد عبارت از خصوصيات سياستمدارانه و يا مزدورانه اين صفات و خصوصيات است و نه داشتن اين صفات .
به عقيده او نيك بختي و شادكامي استفاده محتاطانه و مديرانه از اين صفات ونه دارا بودن آنها به دست مي آيد ويا بخشندگي و سخاوت يعني اينكه انسان نسبت به خود تنگ نظر ولي نسبت به مال ديگران سخاوتمند باشد وي به طرز آگاهانه اخلاقيات را كنار گذاشت.
ماكياولي براين عقيده بود كه نبايد دنبال ايده آل رفت بلكه بايد واقعيت را درنظر گرفته و آن ؟ موجود پيروي كرد وي هدف را موافيت دانسته و واقعيت را برتر از ايده آل مي داند. وبراين نظر بود كه ؟ و رشد قدرت مديران ؟ جرم و خيانت دارد.
بنابراين همواره ؟ موقعيت و ؟ وي معتقد بود كه عظمت دولتها مبتني بر ارتكاب جرم است مقايسه نشان مي دهد كه مكتب ماكياولي و اسلام اساساً مخالف يكديگرند . حتي هريك از اين مكاتب درمورد اهداف نيز متفاوتند.
درعين حال هر دو مكتب استفاده از ماديات و مواهب اقتصادي را جايز مي داند وخواستار آنند . براي ماكياولي بصورت هدف ، ولي اسلام با تقديري كه از ماديات كرده آن را به عنوان وسيله تلقي مي كند درجهان كنوني مشاهده مي كنيم كه سازمانهاي جنايي و جاسوسي از قبيل مافيا، سيا، اينتليجنتت سرويس .كاگ ب . ساواك و تابع همان مكتب و يا فلسفه ماكياوليسم هستند وبراي رسيدن به هدف خود هر نوع وسيله اي را بكار مي گيرند .
و البته قرآن درسوره بقره آيه 10و 11 درمورد اين چنين مكاتبي مي فرمايد :
وهنگامي كه به انها گفته مي شود . درزمين فساد نكنيد مي گويند كه ما مصلح و همان اصلاح گراييم. آگاه باشيد كه آنها همان مفسدين اند ولكن شعور ندارند.

http://www.payambarazam.ir
/index.html
/web_view_id_56.html

صفحه نخست
سياسي
اجتماعي
فرهنگي
دانشجويي
نشريات دانشجويي
مذهبي
صنفي
ورزشي
علمي آموزشي
مناسبتهاي ويژه/بزگداشت روز دانشجو
دهه گفتمان دانشگاهي
پرسمان دانشجويي
گزارش تصويري
اخبار ويــــــــژه

مقاله
گزارش
گفتگو
گزيده نشريات دانشجويي

وب لاگ خبرنگاران ما
ثبت نام در وب لاگ
ورود اعضا
ليست پيوندها
ارسال سوژه خبري
ارسال خبر
تماس با ما