طرح  عکس  نمايه نشريات دانشجويي  بانک اطلاعات نشريات دانشجويي  آموزشي  معرفي مراكز فعال نشريات  جشنواره نشريات  مجله همراه  تازه هاي نشريات  اتاق گفتگو   
همايش تعاون و اشتغال دانش آموختگان دانشگاهي برگزار مي شود            تقويم آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در نيمسال تابستان سال تحصيلي 1385 اعلام شد            پذيرش مقاله عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در كنگره بين المللي            برگزاري كارگاه برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس در دانشگاه گرگان            دانشگاه گرگان ميزبان مسابقات تنيس و بدمينتون دانشگاه هاي كشور           
دانشگاه ، خواست ها ، نیازها /دانشجويي / 11/بهمن/1384---11:27:01 PM
نویسنده:احسان پوری
دانشگاه ، خواست ها ، نیازها
نیازها وخواسته ها ی آدمی درهر دوره ای جایگاه ویژه خودش را دارد بدون تردید نوع نگرش وهدف مندی انسان درتنوع نیازها وچگونگی رفع آن نهفته است . درزندگی مدرن ، جامعه به عنوان مجموعه ای جهت تامین نیازهای انسانی مطرح می باشد انسان امروز به این باور رسیده است که غایت نهایی وی یا همان رسیدن به کمال درگرو رشد ونمو جامعه به ثمر می نشیند . حال باید پرسید جامعه وفرد چه نقش متقابلی درراهبرد این هدف غایی به عهده دارند وهم چنان که جامعه برفرد تاثیر مستقیم دارد یک نگرش وروحیه جدا از رویه متداول می تواند تاثیرات مثبت ومنفی درجامعه داشته باشد ؟
باید به ذکر این نکته اشاره داشت که از ابتدای خلقت آدم تا دوران معاصر همه مکاتب ادبی ومادی سعی درترسیم سعادت انسان ورساندن وی به سر منزل مقصود داشته اند ودراین مسیر پرپیچ وخم جامعه بعنوان نمادی بشری جایگاه ارائه ، رشد ونبوغ این تفکر بوده وفدر درفراگیری وکاربرد آن همواره نقش اساسی ایفا کرده است حال با بررسی یک جامعه کوچکتر بطور خاص با نام دانشگاه وبسط آن به جوامع بشری به طور عام می توان پرسش دوم را مورد کنکاش قرار داد .
دانشگاه بعنوان جامعه ای که هدفش آموزش ، تعلیم وبسط علم است مخاطب خودش را دارد دانشجو ودر حقیقت مخاطب اصلی دانشگاه با روحیه ای پرسشگرکه سرچشمه از شرایط سنی وی می گیرد وبا تفکرات متوازن خویش ، شرح وبسط می یابد .
به دلیل محدودیت حضور دانشجو دردانشگاه که نهایتاً طول یک دوره 4 یا 6 ساله می باشد حداکثر وحداقل تاثیر پذیری نیز درهمان محدوده زمانی شکل خواهد گرفت تنوع فرهنگ ،عادات متفاوت ، غرور مختص به دوران جوانی ، کنجکاوی وشرایط تقریباً یکسان دانشجویان درفرصت ها وشرایط موجود جامعه دانشگاهی از عوامل فزاینده این تاثیرات مستقیم می باشند.
حال تازه راه یافتگان به این مجموعه ،سرمست وخوشحال از قبولی در کنکور ورودی دانشگاهها به امید تامین نیازها وخواسته های نوظهور خودپا به این عرصه مهم وحیاتی از زندگی خود می گذارند وبه دلیل عدم آگاهی وهمچنین عدم اطلاع رسانی وطرح شفاف مسائل حوزه دانشگاه از سوی مسئولین امر از این کعبه آمال به ظاهر ساخته شده در ذهن خویش درذهن تاثیرمستقیم دررویه های مختلف فکری،رفتاری ،اجتماعی و... می گیرند که این تاثیر پذیری شتاب زده آسیبهای اجتماعی مختلفی را در حال وآینده در پی خواهد داشت. اگربا مثبت ترین دید به مسئله بنگریم تاثیر پذیری در یک محیط علمی و پژوهشی امری مثبت تلقی شود اما براستی امروزه فضای دانشگاههای ما وگفتمان قالب دانشجویان علم مداری است؟ وآیا امکانات وخصوصا سیستم آموزشی ما گنجایش چنین خیزشی رادارد ؟
با کمی تفکر ونگاهی منصفانه پی خواهیم برد که متاسفانه تاثیر پذیری مستقیم وشتا بزده در زمینه های منفی وخارج از محدوده مورد قبول اجتماع رشد چشمگیرتری داشته . نمونه بارز آن نیز وفورمصرف دخانیات در بین دانشجوبان می باشد . پرداختن به تمام زوایای این موضوع بدون شک در این نوشتار کوتاه نمی گنجد وهدف این قلم نیز بیش از این نبوده است اما آن چه مسلم است با شناخت زیر ساخت های فرهنگی، اجتماعی روز جامعه وشناخت روحیات وتوقعات قشر دانشجولزوم برنامه ریزی جهت استفاده از پتانسیل بالای دانشجویی در غالب نهاد ها وتشکل ها وهمچنین ایجاد زمینه فعالیت های فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی در دانشگاهها امری کاملا ضروری وواجب جلوه می کند .
از سوی دیگر با ایجادروحیه پاسخگویی وبالا بردن آستانه نقد پذیری در بین مسئولین ودرک صحیح از روحیات دانشجویان واحترام به آن می توان گام مهمی در جهت تعد یل خواست ها و نیازهای این قشر برداشت وتا حدممکن از تاثیرات منفی این اثر پذیری منفی کاست.
http://www.payambarazam.ir
/index.html
/web_view_id_56.html

صفحه نخست
سياسي
اجتماعي
فرهنگي
دانشجويي
نشريات دانشجويي
مذهبي
صنفي
ورزشي
علمي آموزشي
مناسبتهاي ويژه/بزگداشت روز دانشجو
دهه گفتمان دانشگاهي
پرسمان دانشجويي
گزارش تصويري
اخبار ويــــــــژه

مقاله
گزارش
گفتگو
گزيده نشريات دانشجويي

وب لاگ خبرنگاران ما
ثبت نام در وب لاگ
ورود اعضا
ليست پيوندها
ارسال سوژه خبري
ارسال خبر
تماس با ما