طرح  عکس  نمايه نشريات دانشجويي  بانک اطلاعات نشريات دانشجويي  آموزشي  معرفي مراكز فعال نشريات  جشنواره نشريات  مجله همراه  تازه هاي نشريات  اتاق گفتگو   
همايش تعاون و اشتغال دانش آموختگان دانشگاهي برگزار مي شود            تقويم آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در نيمسال تابستان سال تحصيلي 1385 اعلام شد            پذيرش مقاله عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در كنگره بين المللي            برگزاري كارگاه برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس در دانشگاه گرگان            دانشگاه گرگان ميزبان مسابقات تنيس و بدمينتون دانشگاه هاي كشور           
اندراحوالات گروه33/طنز/ 11/بهمن/1384---11:26:38 PM
اندراحوالات گروه33

به نام خداوند جان وخرد کزین اندیشه برترنگذرد
دو سالی پی مدرکی پوچ دویدیم به جز سختی وگرمی هوا چیزی ندیدیم
شده است، در این کالج بی علف همه عمرمان تباه وتلف
خواستیم به جایی بسیم زین دشوار که آخر سر شویم یک نقشه بردار
به درگاه خداراز ونیازکردیم دروس رامرتب پلس کردیم
تئوری خطا،مسیر،کارتوگرافی ژئودزی،SDR ،هیدروگرافی
نمودیم پاس بازو باز که در آخر،راه یابیم به اردو
بود اردوسراسرسخت ودشوار چو روزانه دهی،یک گزارش کار
گزارش کار باید جامع باشد! نه آنکه صرف،بهرنمره باشد
بزرگان mapping ونقشه بردار چنین آورده اند در پندوگفتار:
عدد سازی مکن ای مرد مکار چو میدانی که هست استادت هوشیار
بدین ره نکته هاراگوش کردیم ولی اندر عمل روتوش کردیم
واکنون بشنواز دل چو حکایت می کند شرح اردوی کاردانی ها روایت می کند
چوصبح زودصبحانه خوردن زتاب گشنگی تاظهرمردن
به بعد از ظهر شکم گیرد بهانه به سردارم هوای هندوانه!
چوساعت هشت ونیم شد فکردگرکن زدرددل آشپزراخبرکن
چو خاموشی رسد خواب راکن استاد گر خواهی نگردی خجل،فردانزد استاد
اگرگشتی خجل استاد گوید: چه میکردی تو دیشب حال می رو
به پیش رستمی مسئول اردو تو که در سرنداری شور اردو
بگیر یک تعهد ،کسرنمره مواظب باش نشی اخراج از اردو
زهر چه بگذریم خواهی رسیدن به مبحث های درسی اندر اردو
بنویس مطلبی تاکه توانی محاسبات نجوم را حل نمایی
در توپوگ رافی مختصات برداشت کن در توتال ثبت واسم job رایادداشت کن
بعد از اتمام نقشه رادرSDR ، رسم کن ودر def ,cad رابیار
در مسیر همراه ببرکلنگ و بیل برداشت کن پروفیل با ترازیاب .مسیر
درگذارکارعکسی عکس ها رایک به یک برهم گذار روی اندکس ، نقطه های کنترلی را بکار
چون فتومدنرم افزاری است گران کالج آزاد خسیس است demoرا توبران درژئوو دزی حتماً بی سیم را زمهندس قاسمی دریافت بنما مواظب باش که شب اشرار نیایند
خدای ناکرده وسایل را ربایند کلاه ایمنی را توی معدن همراه ببر
زیرزمین ، ریزش سنگ ها به جان بخر گر خواهی توی زیر زمین خیلی نمانی

بایددوبین را بر ایستگاه سقفی سانتراژ نمایی گر نقاط شبکه پیاده کردی
وبعد از پیاده ترازیابی کردی گرحساب کردی حجم عملیات خاکی
تعیین پندار که تو ، تسطیح کردی زین دروس نام برده نکته ها را
پس از سی روز درکوله بار تجربه انبار کردیم راه رسیدن به آرزوها را
گمانم یک کمی هموار کردیم به جرات می شود گفت کین گفتار
ندیده است به عمر علمی اش ی نقشه بردار
درآخر استاتید ممنون هستیم درسته از جدایی دل شکسته ایم
قاسمی ، لطفی ومزیدی استادی ، کریمیان پور ومختاری
به همراه زرین قلم وبادامی جملگی دارند به لب این جمله جاری
امیدواریم به لطف حق پس از این راه دشوار درآخر سرهمه مان شویم یک نقشه بردار

http://www.payambarazam.ir
/index.html
/web_view_id_56.html

صفحه نخست
سياسي
اجتماعي
فرهنگي
دانشجويي
نشريات دانشجويي
مذهبي
صنفي
ورزشي
علمي آموزشي
مناسبتهاي ويژه/بزگداشت روز دانشجو
دهه گفتمان دانشگاهي
پرسمان دانشجويي
گزارش تصويري
اخبار ويــــــــژه

مقاله
گزارش
گفتگو
گزيده نشريات دانشجويي

وب لاگ خبرنگاران ما
ثبت نام در وب لاگ
ورود اعضا
ليست پيوندها
ارسال سوژه خبري
ارسال خبر
تماس با ما