طرح  عکس  نمايه نشريات دانشجويي  بانک اطلاعات نشريات دانشجويي  آموزشي  معرفي مراكز فعال نشريات  جشنواره نشريات  مجله همراه  تازه هاي نشريات  اتاق گفتگو   
همايش تعاون و اشتغال دانش آموختگان دانشگاهي برگزار مي شود            تقويم آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در نيمسال تابستان سال تحصيلي 1385 اعلام شد            پذيرش مقاله عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در كنگره بين المللي            برگزاري كارگاه برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس در دانشگاه گرگان            دانشگاه گرگان ميزبان مسابقات تنيس و بدمينتون دانشگاه هاي كشور           
پهنه بندی خطر سیل دربخشی از محدوده رودخانه زیارت درحوزه آبخیز شهری گرگان /چكيده پايان نامه ها ي دانشجويي/ 24/دي/1384---12:53:17 PM
پهنه بندی خطر سیل دربخشی از محدوده رودخانه زیارت درحوزه آبخیز شهری گرگان
مجتبی خلیلی زاده کارشناسی ارشد آبخیزداری ابوالفضل مساعدی از گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان ،وعلی نجفی نژاد از گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
سالانه درنقاط مختلف جهان ، جان ومال بسیاری از مردم دراثر وقوع سیل به مخاطره می افتد تغییرات کاربردی ارضی ، شهرنشینی ، ساخت وساز غیر اصولی واشغال ارضی حاشیه رودخانه اثرات مهمی دروقوع این خطر دارند درتحقیق حاضر دشت سیلابی رود زیارت که بیشتر شامل مناطق مسکونی شهر گرگان می باشد مورد بررسی قرار گرفته است بدین منظور ابتدا نقشه های توپوگرافی منطقه ، حوزه آبخیزشهر گرگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی رقومی گردد.با توجه به توپوگرافی منطقه ، حوزه آبخیز مورد نظر به 15 زیر حوضه کوچکتر تقسیم گردید همچنین با توجه به شرایط هیدرولیکی وهیدرو لوژیکی رود زیارت به 9 زیر بازه تقیسم شد سپس اقدام به محاسبه هیدروگراف های سیل دردوره های بازگشت200،100،50،25،10،5،2، ساله به روش ماسکسنگام کانژ شد .
با انجام عملیات میدانی ونقشه برداری درطول مسیر رودخانه ، مشخصات هندسی این رودخانه در55 مقطع عرضی برداشت شدند درمرحله بعد با استفاده نرم افزار HEC-RAS پروفیل سطح آب درهر بازه برای دوره های بازگشت معین محاسبه گردید . آنگاه نقشه های پهنه بندی خطر سیل دردوره های بازگشت مختلف با استفاده از نرم افزار ArcViewGIS تهیه گردید باتلفیق این نقشه ها با نقشه کاربردی ارضی حوضه ، سطح وعمق میانگین سیل برای مناطق درمعرض خطر تعیین گردید درنهایت با استفاده از نتایج این تحقیق راه کارهای مدیریتی مناسب پیشنهاد گردید .
http://www.payambarazam.ir
/index.html
/web_view_id_56.html

صفحه نخست
سياسي
اجتماعي
فرهنگي
دانشجويي
نشريات دانشجويي
مذهبي
صنفي
ورزشي
علمي آموزشي
مناسبتهاي ويژه/بزگداشت روز دانشجو
دهه گفتمان دانشگاهي
پرسمان دانشجويي
گزارش تصويري
اخبار ويــــــــژه

مقاله
گزارش
گفتگو
گزيده نشريات دانشجويي

وب لاگ خبرنگاران ما
ثبت نام در وب لاگ
ورود اعضا
ليست پيوندها
ارسال سوژه خبري
ارسال خبر
تماس با ما