طرح  عکس  نمايه نشريات دانشجويي  بانک اطلاعات نشريات دانشجويي  آموزشي  معرفي مراكز فعال نشريات  جشنواره نشريات  مجله همراه  تازه هاي نشريات  اتاق گفتگو   
همايش تعاون و اشتغال دانش آموختگان دانشگاهي برگزار مي شود            تقويم آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در نيمسال تابستان سال تحصيلي 1385 اعلام شد            پذيرش مقاله عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در كنگره بين المللي            برگزاري كارگاه برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس در دانشگاه گرگان            دانشگاه گرگان ميزبان مسابقات تنيس و بدمينتون دانشگاه هاي كشور           
تعیین تنوع درون جمعیتی وبین جمعیتی ماهی کلمه درچهار آبگیر/علمي تخصصي/ 13/دي/1384---12:52:20 PM
عنوان : تعیین تنوع درون جمعیتی وبین جمعیتی ماهی کلمه درچهار آبگیر ( گروگانرود ، تالابهای آلماگل ، آجی گل وگمیشان ) استان گلستان
پژوهش ونگارش : رحمان پا تیمار اساتید راهنما: دکتر بهرام کیابی وپروفسور نیکلای سالنیکوف
َ
دانشکده شیلات ومحیط زیست اساتید مشاور: دکتر کمالی ودکتر مصداقی
چکیده رساله دکتری
جهت تعیین تنوع درون جمعیتی وبین جمعیتی ماهی کلمه ( RUTILUS rutilus Caspicus) در6 ایستگاه از4 ابگیر اصلی استان گلستان شامل گروگانگیری ، تالابهای گمیشان ، آلما گل وآجی گل از پائیز 79 تا تابستان 81 بررسی حاضر انجام شد .
مجدداً از چهار منطقه مطالعاتی 2914 عدد نمونه صید وزیست سنجی شدند . تجربه وتحلیل شاخص تنوع ژیووتوسکی 1982 وشاخص فاصله تاکسونومیکی میرونووسکی (1996) نشان داد که جمعیت ها دارای تنوع درون جمعیتی وبین جمعیتی می باشند .
تجزیه وتحلیل عاملی نیز آشکارنمود که جمعیت ها دارای تفاوت های بارزی بخصوص بر اساس صفات ریخت سنجی مطلق می باشد بطوریکه جدایی جمعیتهای مهاجر به گرگانرود از جمعیت های مهاجر به تالاب گمیشان از یک طرف وتمایز وجدایی مشخص جمعیت های ایزوله شده درتالابهای آلماگل وآجی گل از جمعیت های مهاجر از طرف دیگر بارز ومشخص بود .تجزیه تابع تشخیص طبقه بندی گروه ها نیز نشان دارد که 8/71 درصد متغیرهای ریخت سنجی در5 گروه طبقه بندی می شوند . بین جمعیت ها ، فراوانی گروه های سنی ونیز تعداد گروه های سنی اختلاف بارزی وجود داشت ( قدرت نسبی کلاسه های سنی درجمعیت های مهاجر داری تغییرات بارز بین گروهای سنی بود که شنان دهنده تغییرات درون جمعیتی متنوع تر درجمعیت های مهار دارای تغییرات بارز بین گروه های سنی بود که شنان دهنده تغییرات درون جمعیت های مهاجر به تالاب گمیشان مشاهده گردید . درتمام جمعیت ها درگروهای سنی 3-4 بود . نرخ رشد لحظه اثی نیز درتمام جمعیت ها تا سن 5 کاهش نشان داد .
شاخص ضریب مرگ ومیر کل هم درجمعیت های مهاجر نسبت به جمعیت های ایزوله شده بزرگتر بود . مقایسه ضریب مرگ ومیر طبیعی نشان داد که جمعیت های مناطق مختلف دارای مقادیر نسبتاً مشابه می باشند . نسبت جنسی درجمعیت های ساکن وایزوله شده اختلاف معنی داری را نشان نداد اما این نسبت درجمعیت های مهاجر دردوره مهاجرت تولید مثلی بسیارمتغیر بود . جمعیت های مهاجربه تالاب گیمشان دارای هماوری مطلق بالاتری نسبت به دیگر جمعیت ها بودند
از نظر شاخص نموگنادی بین جمعیت های اختلاف معنی داری مشاهده گردید .(ANCOVA / P< 0/05).
http://www.payambarazam.ir
/index.html
/web_view_id_56.html

صفحه نخست
سياسي
اجتماعي
فرهنگي
دانشجويي
نشريات دانشجويي
مذهبي
صنفي
ورزشي
علمي آموزشي
مناسبتهاي ويژه/بزگداشت روز دانشجو
دهه گفتمان دانشگاهي
پرسمان دانشجويي
گزارش تصويري
اخبار ويــــــــژه

مقاله
گزارش
گفتگو
گزيده نشريات دانشجويي

وب لاگ خبرنگاران ما
ثبت نام در وب لاگ
ورود اعضا
ليست پيوندها
ارسال سوژه خبري
ارسال خبر
تماس با ما