طرح  عکس  نمايه نشريات دانشجويي  بانک اطلاعات نشريات دانشجويي  آموزشي  معرفي مراكز فعال نشريات  جشنواره نشريات  مجله همراه  تازه هاي نشريات  اتاق گفتگو   
همايش تعاون و اشتغال دانش آموختگان دانشگاهي برگزار مي شود            تقويم آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در نيمسال تابستان سال تحصيلي 1385 اعلام شد            پذيرش مقاله عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در كنگره بين المللي            برگزاري كارگاه برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس در دانشگاه گرگان            دانشگاه گرگان ميزبان مسابقات تنيس و بدمينتون دانشگاه هاي كشور           
شعر واسلام /تازه هاي نشريات/ 17/مهر/1384---12:11:04 PM
نام نشریه : مرثیه های خاک شماره 2( بهار 84)
نویسنده : مصطفی رضا زاده
مقاله :شعر واسلام


شعر واسلام
دیدگاهی که اسلام دررابطه با شعر وهنر وعلم وادب دارد دو دیدگاه متفاوت است اسلام تنها وجه ممکن هنر وعلم را در خدمت اجتماع وایمان می داند وشکل مخالفش رابشدت نفی می کند شاید لفظ مسئولیت نو باشد اما تکیه اساسی اسلام به مسئولیت است .
هنر برای هنر وشعر برای شعر یا بهتر بگویم شعر جاهلیت را نفی می کند بسیاری از زیبا ترین قصاید شعری جهان که مربوط ب شعرای جاهلی می باشد براساس ملاک شعر برای شعر بوجود آمده ، اسلام این نوع شعر را نفی می کند وخداوند صراحتاً درقرآن می فرماید : والشعرایتبعهم الغاوون وشاعران را مردم جاهل وگمراه پیروی کنند .
پیامبر اسلام دراین رابطه فرموده : حتی دل مرد پراز چرک باشد بهتر که پر از شعر . بعد از اسلام نیز به قول طه حسین شعرای جاهلی شعر برای شعر سرودن را رها نکردند دراصل انها مسلمانانی بودند که شعر را برای شعر می سرودند . مذهبی که چنان شدید به شعر وشاعر حمله می کند .از سوی دیگر چنان به دفاع از شعر برمی خیزد که باور کردنی نیست .
حسان بن ثابت شاعری است که جز شعر گفتن کاری نمی داند ولی چقدر مورد لطف پیامبر قرا میگیرد ، پبامبر دوست داشت درعقیق خانه ای داشته باشد ، یکی از اشراف درهمان جا کاخی به پیامبر هدیه می دهد این تنها کاخ را به حسان می بخشد .
یکبار هم به صله شعر کعب بن زهیر ف خرقه خویش بیرون می کند وبر کعب می پوشاند وهمین پیامبر که چرک را از شعر بهتر می داند می گوید : وان من الشعر لحکمه / ویکبار دربرابر شعری که حسان سروده بود فرمود : انما نفت روح القدس علی لسانک همانا روح القدس برزبانت رسیده است این همه ستایش هنر از جانب مذهبی که آن همه شعر وشاعر را دشنام می گوید آن هم کسی که هنرش فقط وفقط شعر است چرا؟ آن تهدید واین تحسین !
فقط این را می توان گفت که پیامبر دربرابر شعر غیر مسئول وشعری که درخدمت هوس های شخصی واحساسات فردی وخدمت اشرافیت است ( چنان که شعر جاهلی بود ) می ایستد وچنان می جنگد که نسلش را قطع می کند . شعری که از حمایت پیامبر اسلام برخوردار می شود شعری است مسئول ومتعهد که درخدمت هدف وایده آل مردم ودرکارخانجات وآگاهی توده هاست . بعد از پیامبر خلفا می آیند ودستگاه های دلقک بازی وشاعر پروری آغاز بکار می کند تا جایی که آدمی چون سلطان محمود ، فقط چهل وپنج هزار شاعر دردربار خویش می پرورد .
تمامی پریشانی ها وبدبختی ها یمان به این دلیل بودکه این قدرت هاواثر های علمی وهنری درخدمت مردم قرار نگرفت وثمره نبوغ هنری وقدرت زیباآفرین ادبی این ملت واین فرهنگ به درد مردم نخورد . درهمان لحظاتی که دهقان تمامی عمرش را فدای لذت جوییهای ارباب می کرد وناموسش بازیچه خان و خان زاده ووجودش ابزار دست خان وشلاق خان بود نویسندگان وهنرمندان پر احساس وشعرای حساس ما درانجمن های ادبی بسیار موقر ومحترم ! درکار خلق چه آثار عظیمی بودند ،دردشان همه قافیه ای بود که درست جا بیفتد . هنر عبارت شد از خوراکیهایی که هنرمندان برای کسانی تهیه می کردند که نمی توانستند بعد از سیری دیگر چه بخوردووقتشان را چگونه بگذرانند . این است فاجعه ای که هنر برای هنر می سازد که نه تنها هنر را از خدمت انسان آزاد می کند بلکه به خدمت ضد انسان می گمارد .
کار اساسی نیما وانقلابیون ادبی مادر شعر این نبود که وزن ر اشکستند وسخن را از قید مکرر قافیه ها رها کردند این بودکه روح شعر وجهت ونگاه واحساس شاعر را دگرگون ساختند واین زبان خدایی را از قید حصارهای بلند به کوچه آوردند وچنان نیرومند وموفق که گویی اساساً درقالب شعر نیمایی نمی توان مدیحه سرود ! پس هنر برای هنر ، شعر برای شعر ، جلوه دادن گریزش از تعهد مسئولیت های اجتماعی است .آیا کسی که توانست اثری پدید آورد که احساسی برانگیزد وبا عناصر کلام قظعه زیبایی بسازد شاعر است ؟
یا شاعر کسی است که تمامی قدرتهای بیان را بکار می گیرد تا انسانها را درنیل به هدف ، آگاهی بخشد ، کدام یک از این واقعیت است ؟ پس تو باید به عنوان یک شاعر وهنرمند ، تکلیف خود ومردم را روشن کنی ومرزهای اعتقادیت را مشخص سازی که هنرمند آزاد ،فریبی بیش نیست ،یا باید به خلق بپیوندی وکمر به نجاتشان بندی یا به دشمنان خلق یا به دشمنان خلق وفضیلت ، راه سومی نیست.
http://www.payambarazam.ir
/index.html
/web_view_id_56.html

صفحه نخست
سياسي
اجتماعي
فرهنگي
دانشجويي
نشريات دانشجويي
مذهبي
صنفي
ورزشي
علمي آموزشي
مناسبتهاي ويژه/بزگداشت روز دانشجو
دهه گفتمان دانشگاهي
پرسمان دانشجويي
گزارش تصويري
اخبار ويــــــــژه

مقاله
گزارش
گفتگو
گزيده نشريات دانشجويي

وب لاگ خبرنگاران ما
ثبت نام در وب لاگ
ورود اعضا
ليست پيوندها
ارسال سوژه خبري
ارسال خبر
تماس با ما