طرح  عکس  نمايه نشريات دانشجويي  بانک اطلاعات نشريات دانشجويي  آموزشي  معرفي مراكز فعال نشريات  جشنواره نشريات  مجله همراه  تازه هاي نشريات  اتاق گفتگو   
همايش تعاون و اشتغال دانش آموختگان دانشگاهي برگزار مي شود            تقويم آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در نيمسال تابستان سال تحصيلي 1385 اعلام شد            پذيرش مقاله عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در كنگره بين المللي            برگزاري كارگاه برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس در دانشگاه گرگان            دانشگاه گرگان ميزبان مسابقات تنيس و بدمينتون دانشگاه هاي كشور           
دانشجو ، آگاهی وتوانایی/تازه هاي نشريات/ 13/مهر/1384---1:15:23 AM
نام دانشگاه : آزاد بافق
نام نشریه : مرثیه های خاک ( شماره اول 0 خرداد 83)
نویسنده : سعید محمد پوردانشجو ، آگاهی وتوانایی
درهر جامه ای قشر تحصیل کرده یکی از مهمترین واصلی ترین ارکان جهت دهی به فرایند وروند حرکتی آن جامعه می باشد درحقیقت می توان با قدرت تاکید کرد که همیشه ودر اکثر جوامع این تیپ تحصیل کرده اند که بیشترین نقش را درپویایی آن ایفا خواهند کرد . با نگاهی گذرا می توان به راحتی تمام حرکت های بنیادی ، نو ، تکان دهنده ، سازنده وحتی گاهی تخریب کننده ای رادید که درآن ؛ نقش این گروه تخریب کننده ای را دید که درآن ، نقش این گروه بیش از پیش مشهود ونمایان است واین نقش درجوامع درحال رشد نمود خاصی می یابد به کشورخودمان نیز اگر نگاهی بیاندازیم متوجه خواهیم شد که اگر دراین کشور حرکتی انجام شده بی شک یک پای مهم قضیه قشر تحصیل کرده بوده است وآنچه بدیهی ومسلم است این است که از اصلی ترین عناصر تشکیل دهنده این هسته دانشجواست . با نگاهی عمیق وموشکافانه می توان به راحتی درمیان حرکت ها نقش دانشجو را به روشنی به وضوح دید .
سیر تحول تاریخی وسیاسی ایران گواه این مدعاست که ازنیم قرن پیش ، نقشی را دانشگاه ودانشجو دراین سرزمین ایفا کرده وحرکاتی را که آغازگر آن بوده است از اصلی ترین وحیاتی ترین فعالیت های دوران گذشته ایران بوده است.
دورانی که درآن سیر تحول سیاسی واجتماعی ، فرهنگی عمیقی را شاهد بودیم . دانشگاه ودانشجو درراستای خواستن ها واهداف بزرگی که درسر داشته تاوان های بسیاری را پرداخته است . از شهادت سه اهورایی دانشجو در16 آذر 32گرفته تا حوادث کوی دانشگاه وحادثه های تبریز واصفهان ومشهد واساتیدی که دراین زمینه دچار مشکلات عدیده ای شده اند .
اما آنچه دراین میان ذهن ها را مشغول می سازد این است که این حرکات تا چه اندازه آگاه کننده است .
خوشبختانه درکشوری زندگی می کنیم که علی رغم تمام تهمت هایی که به آن زده اند وناروایی هایی که اکنون در حق آن روا می دارند ،فرهنگ وادب وهنر وشعور بالای مردمانشان همیشه نماینگر آن است که بیشترین بها را به فکر واندیشه درست دادند ودراین بین دانشگاه ودانشجو بیشترین بهره را داشته است اما هیچ حرکت سازنده ومثبتی درقالب اندیشه نادرست به وقع نخواهد پیوست . دانشجو ، امروز بیش زا هر زمان دیگری به سلاح آگاهی نیازمند است بدون شک آنچه که امروز باعث پیشرفت درتمامی زمینه ها می شود مقوله آگاهی و شناخت وسپس استفاده صحیح وبه جا از آن است .
صرف کلمه دانشجو ما را بدین نکته واقف خواهد ساخت که درهر زمان ومکانی ، دانشجو به دنیال علم وآگاهی وشناخت می باشد . بررسی واندیشیدن به موضوعات ومشکلات اصلی واساس اجتماع وچاره اندیشی وحرکت درراستای آگاهی دادن به عامه مردم وبرداشتن قدم های اولیه دراصلاح ورسیدن به ایده آل جامعه از وظایف اصلی دانشگاه ودانشجو است . اما انچه که بسیار حیاتی است نحوه به دست آوردن شناخت وچگونگی انتقال آن است . اینکه درهیچ زمانی به هر اندیشه ونظریه واستراتژی به سادگی اعتماد نکند ودچار تقلیدی کورکورانه نشود می تواند از دغدغه های اصلی واساسی دانشجو باشد باید روح استدلال وتجزیه وتحلیل را بار دیگر درخور زنده کرد .
آنچه که امروز دشمنان ما به ظرافت خاصی روی آن دست گذاشته اند از بین بردن روحیه استدلال وتحلیل است .
هر گاه جامعه ای قدرت اندیشیدن را از دست داد بدون شک به زوال ونابودی خواهد رسید دراین بین دانشجو ودانشگاه مهمترین نقش را خواهد داشت وتمام سرمایه گذاری ها نیز همیشه درهمین بخش بوده است پس با نگاهی موشکافانه می توان مسائل را بررسی کرد وبا شناخت وآگاهی بهترین مسیر حرکت را انتخاب نمود .
سازندگی از وظایف همیشگی دانشگاه ودانشجو ایت درهر محیطی درهر دانشگاهی دانشجو هیچ گاه نباید رسالت خود را فراموش کند مسئولیتی که برعهده دانشجو است انقدر عظیم وگسترده وحساس است که اگر به درستی شناخته نشورد ومسیر صحیح خودرا پیدا نکند حتی می توان تخریب کننده نیز باشد .
دانشگاه ودانشجو نسبت به جامعه ای که درآن زندگی می کند باید ادای دین کند حضوری همیشگی وپررنگ همراه با آگاهی و منطق درتمامی صحنه ها وحرکات اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی کشور از وظایف آنها است . تمامی نگاه ها به سمت دانشگاه واندیشه ها وبا توان همین دست ها آغاز خواهد شد . فردایی که در گرو امروزی است که آگاهی وعشق به بهترین ها حرف اول وآخر آن را خواهد زده دانشجو نماد خواستن وتوانستن است برای رسیدن به ایده آل های باید اندیشه ای پویا وصحیح درکنارهمتی عالی وخواستنی قدرتمند داشت .
آنچه امکان پذیر نیست ، نخواستن است ، خواستن همیشه امکان پذیر است .
http://www.payambarazam.ir
/index.html
/web_view_id_56.html

صفحه نخست
سياسي
اجتماعي
فرهنگي
دانشجويي
نشريات دانشجويي
مذهبي
صنفي
ورزشي
علمي آموزشي
مناسبتهاي ويژه/بزگداشت روز دانشجو
دهه گفتمان دانشگاهي
پرسمان دانشجويي
گزارش تصويري
اخبار ويــــــــژه

مقاله
گزارش
گفتگو
گزيده نشريات دانشجويي

وب لاگ خبرنگاران ما
ثبت نام در وب لاگ
ورود اعضا
ليست پيوندها
ارسال سوژه خبري
ارسال خبر
تماس با ما