طرح  عکس  نمايه نشريات دانشجويي  بانک اطلاعات نشريات دانشجويي  آموزشي  معرفي مراكز فعال نشريات  جشنواره نشريات  مجله همراه  تازه هاي نشريات  اتاق گفتگو   
همايش تعاون و اشتغال دانش آموختگان دانشگاهي برگزار مي شود            تقويم آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در نيمسال تابستان سال تحصيلي 1385 اعلام شد            پذيرش مقاله عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در كنگره بين المللي            برگزاري كارگاه برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس در دانشگاه گرگان            دانشگاه گرگان ميزبان مسابقات تنيس و بدمينتون دانشگاه هاي كشور           
نگاهي‌ به‌ نخستين‌ همايش‌ سراسري‌ نشريات‌ دانشجويي‌ دانشگاه‌ آزاداسلامي‌  9/بهمن/1383---3:20:46 PM
نگاهي‌ به‌ نخستين‌ همايش‌ سراسري‌ نشريات‌ دانشجويي‌ دانشگاه‌ آزاداسلامي‌


همايش‌ در يك‌ نگاه‌

سرانجام‌ پس‌ از مدتها انتظار و سكون‌، به‌ نظر مي‌رسد خون‌ تازه‌اي‌ در رگ‌هاي‌نشريات‌ دانشجويي‌ آزاد اسلامي‌ به‌ گردش‌ درآمده‌ باشد.

نخستين‌ همايش‌ سراسري‌ نشريات‌ دانشجويي‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ 11 خردادماه‌ سال‌ جاري‌ در حالي‌ آغاز بكار نمود كه‌ هدف‌ خود را شناخت‌ مسائل‌ و مشكلات‌نشريات‌ دانشجويي‌ و ارتباط‌ متقابل‌ ميان‌ اينگونه‌ نشريات‌ به‌ منظور بهره‌گيري‌ ازتجربيات‌ و خلاقيت‌هاي‌ يكديگر و تقويت‌ انگيزه‌ دانشجويان‌ براي‌ انتشار نشريات‌عنوان‌ نموده‌ بود، اين‌ همايش‌ كه‌ ابتدا قرار بود با عنوان‌ نخستين‌ جشنواره‌ نشريات‌دانشجويي‌ آزاد اسلامي‌ برگزار شود پس‌ از تأخير يك‌ ماه‌ به‌ صورت‌ همايش‌ يكروزه‌اجرا شد.

آقاي‌ زماني‌ دبير نخستين‌ همايش‌ نشريات‌ دانشجويي‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ كه‌اخيراً مسئوليت‌ ساماندهي‌ نشريات‌ دانشجويي‌ اين‌ دانشگاه‌ را نيز عهده‌دار شده‌ضمن‌ خيرمقدم‌ به‌ حاضرين‌ درباره‌ وضعيت‌ فعلي‌ نشريات‌ دانشجويي‌ دانشگاه‌آزاداسلامي‌ گفت‌: هم‌ اكنون‌ در مجموعه‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ حدود 250 نشريه‌ درزمينه‌هاي‌ فرهنگي‌، سياسي‌، اجتماعي‌ و علمي‌ منتشر مي‌شود كه‌ انتشار دهها بلكه‌صدها ويژه‌ نامه‌ به‌ مناسبت‌هاي‌ مختلفي‌ در طول‌ سال‌ را بايستي‌ با اين‌ مجموعه‌افزود.

دكتر جاسبي‌ رياست‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ نيز در اين‌ همايش‌ با تأكيد بر اهميت‌نشريات‌ دانشجويي‌، ضمن‌ تقدير از سر دبيران‌ و مديران‌ مسئول‌ نشريات‌ اين‌ دانشگاه‌حمايت‌ قاطع‌ خود را از نشريات‌ دانشجويي‌ اعلام‌ كرده‌ و افزودند: هر چند كه‌ ممكن‌است‌ بسياري‌ از افراد تبليغات‌ منفي‌ در مورد نشريات‌ دانشجويي‌ داشته‌ باشند ولي‌اين‌ مسائل‌ در روند حمايت‌ ما از نشريات‌ دانشجويي‌ خللي‌ ايجاد نخواهدكرد. و مابسيار خوشحال‌ و خرسنديم‌ كه‌ در حال‌ حاضر قريب‌ 250 نشريه‌ دانشجويي‌ دردانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ منتشر شده‌ و تحولي‌ مثبت‌ عرصه‌ فرهنگ‌ جامعه‌ بوجود آمده‌است‌.رئيس‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ با اشاره‌ به‌ جايگاه‌ نشريات‌ دانشجويي‌ در جامعه‌افزودند: در كشور ما نشريات‌ بخشي‌ از رسالت‌ احزاب‌ را نيز بر دوش‌ دارند و جاي‌آنها را در جامعه‌ پر مي‌كنند و اين‌ امر باعث‌ شده‌ تا اهميت‌ نشريات‌ مضاعف‌ شود.

وي‌ با اشاره‌ به‌ محدوديت‌ امكانات‌ در دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ گفتند: ما از جهت‌امكانات‌ شديداً در مضيقه‌ايم‌ زيرا تمامي‌ هزينه‌هاي‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ از طريق‌شهريه‌ دانشجويان‌ تأمين‌ مي‌شود در حالي‌ كه‌ در دانشگاه‌ها اين‌ اعتبارات‌ از طريق‌دولت‌ پرداخت‌ مي‌شود لذا نشريات‌ دانشجويي‌ ما بايد به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌ داشته‌ باشندكه‌ ما نمي‌توانيم‌ از شهريه‌هاي‌ دانشجويان‌ در اين‌ زمينه‌ زياد خرج‌ كنيم‌. لذادانشجويان‌ بايد خود سرمايه‌گذاري‌ كنند تا با كمك‌ يكديگر تعداد نشريات‌ را باتوجه‌ به‌ تعداد دانشجويان‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ افزايش‌ دهيم‌.

وي‌ با اشاره‌ به‌ اهميت‌ استقلال‌ نشريات‌ افزودند: شما بايد مراقب‌ عوامل‌ نفوذي‌در نشريات‌ دانشجويي‌ باشيد چرا كه‌ گردانندگان‌ نشريات‌ همه‌ جوان‌ هستند و شورو عشق‌ جواني‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ شود بعضي‌ از افراد و گروهها با شگردهاي‌ خاص‌خود از شما سوءاستفاده‌ كنند و ما بايد يك‌ مرزبندي‌ از خودي‌ و غيرخودي‌ داشته‌باشيم‌ و نيروهاي‌ خودي‌ بر پنج‌ اصل‌ توافق‌ دارند، اسلام‌، انقلاب‌، امام‌، قانون‌اساسي‌ و رهبري‌ و هركس‌ اين‌ پنج‌ اصل‌ را قبول‌ داشته‌ باشد خودي‌ است‌.

در پايان‌ اين‌ همايش‌، سردبيران‌ نشريات‌ با آقاي‌ هاشمي‌ رفسنجاني‌ رييس‌مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ ديدار نموده‌ و ايشان‌ پس‌ از اهداء جوائز نشريات‌برتر طي‌ سخناني‌ ضمن‌ تجليل‌ از نويسندگان‌ نشريات‌ دانشجويي‌ صداقت‌ و امانت‌ رااز مهمترين‌ عوامل‌ در كار نشريات‌ دانشجويي‌ دانست‌ و افزود: هر نوشته‌ در نشريات‌سندي‌ است‌ كه‌ در تاريخ‌ مي‌ماند و افكار عمومي‌ را شكل‌ مي‌دهد. اگر صداقت‌ دردريافت‌ و انتقال‌ مطالب‌ رعايت‌ نشود علاوه‌ بر بي‌اعتبار شدن‌ نشريه‌، افكار عمومي‌نيز گمراه‌ مي‌شود و گمراه‌ كردن‌ جامعه‌ گناهي‌ بزرگ‌ و نابخشودني‌ در نزد خداونداست‌.

رئيس‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ از شجاعت‌ و صراحت‌ در بيان‌ حقايق‌به‌ عنوان‌ يكي‌ ديگر از عوامل‌ مؤثر در كار مهم‌ در كار نشريات‌ دانشجويي‌ نام‌ برده‌ وافزودند: نويسنده‌ خوب‌ كسي‌ است‌ كه‌ در بيان‌ حقايق‌ شجاعت‌ و انصاف‌ را باهم‌رعايت‌ كند و هرگاه‌ مرتكب‌ اشتباه‌ در قضاوت‌ و نوشته‌ خود شد. با همان‌ شجاعت‌ به‌اشتباه‌ خود اعتراف‌ و آن‌ را اصلاح‌ كند آقاي‌ هاشمي‌ رفسنجاني‌ شرايط‌ امروز ايران‌را در تاريخ‌ يك‌ استثناء دانستند و افزودند بايد قدردان‌ رشادت‌ شهيدان‌ و مجاهدت‌امام‌ را حل‌ اين‌ شخصيت‌ بزرگ‌ تاريخ‌ باشيم‌.

همايش‌ از نگاه‌ دانشجويان‌

نخستين‌ همايش‌ مديران‌ مسئول‌ نشريات‌ دانشجويي‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ درحالي‌ برگزار گرديد كه‌ نشريات‌ دانشجويي‌ اين‌ دانشگاه‌ پس‌ از حضور در دومين‌جشنواره‌ سراسري‌ نشريات‌ دانشجويي‌ با صدور بيانه‌اي‌ از بي‌توجهي‌ مسئولين‌ درمورد نشريات‌ دانشجويي‌ استفاده‌ كرده‌ و خواستار توجه‌ جدي‌ مسئولين‌ دانشگاه‌آزاد اسلامي‌ به‌ نشريات‌ دانشجويي‌ شدند.

هر چند كه‌ اولين‌ها هميشه‌ با كاستي‌ها و مشكلات‌ مواجه‌ مي‌شود و گناه‌كاستي‌ها را نيز به‌ گردن‌ كم‌ تجربگي‌ مي‌گذارند اما نكته‌اي‌ كه‌ بدن‌ توجه‌ نشد، ايجادفضاي‌ مناسب‌ جهت‌ تبادل‌ افكار و تجربيات‌ دست‌ اندركاران‌ نشريات‌ بود. علاوه‌ براين‌ اختصاص‌ فضاي‌ اندك‌ براي‌ نمايشگاه‌ نشريات‌ دانشجويي‌ نيز به‌ گسترش‌ اين‌فضا دامن‌ زد. در حالي‌ كه‌ اختصاص‌ فضاي‌ مناسب‌ براي‌ بخش‌ نمايشگاهي‌ نشريات‌مي‌توانست‌ مهمترين‌ دستاورد را براي‌ نشريات‌ دانشجويي‌ به‌ ارمغان‌ بياورد. از سوي‌ديگر فشردگي‌ برنامه‌ها و كوتاه‌ بودن‌ زمان‌ همايش‌ نيز فرصت‌ تبادل‌ نظر را ازدانشجويان‌ سلب‌ كرد.

مدير مسئول‌ نشريه‌ سبز سرخ‌ نسبت‌ به‌ زمان‌ برگزاري‌ همايش‌ انتقاد مي‌كند ومعتقد است‌ اگر همايش‌ زمان‌ ديگري‌ برگزار مي‌شد. حداقل‌ آن‌ چيزي‌ كه‌ مسؤلان‌ برآن‌ تأكيد دارند محقق‌ مي‌شد يعني‌ براساس‌ آئين‌ نامه‌ نشريات‌ داراي‌ مجوز دعوت‌مي‌شدند در حالي‌ كه‌ در اين‌ همايش‌ چنين‌ نيست‌ وي‌ مي‌گويد مديران‌ مسؤل‌نشريات‌ بايد به‌ مسئوليت‌ خطير خود توجه‌ داشته‌ باشند و بدانند كه‌ مهمترين‌ وظيفه‌آنها بالا بردن‌ سطح‌ مديريت‌ در دانشگاهها و اطلاع‌ رساني‌ دقيق‌ و شفاف‌ است‌.

يكي‌ ديگر از سردبيران‌ شركت‌ كننده‌

در اين‌ همايش‌ حركت‌ اخير دانشگاه‌ آزاد را بعد از سالها بي‌توجهي‌ به‌ نشريات‌دانشجويي‌، قابل‌ ستايش‌ دانست‌ و گفت‌ هر چند كه‌ اين‌ همايش‌ داراي‌ كاستي‌ها ومشكلاتي‌ مي‌باشد ولي‌ از جهت‌ گردهم‌ آمدن‌ اكثر دست‌ اندركاران‌ نشريات‌دانشجويي‌ در يك‌ همايش‌ گامي‌ مثبت‌ و مفيد در جهت‌ رشد و ارتقاء سطح‌ نشريات‌دانشجويي‌ و تبادل‌ تجربيات‌ دانشجويان‌ مي‌باشد. و بدون‌ شك‌ موجب‌ رشدنشريات‌ دانشجويي‌ خواهدشد.

بيانيه‌ هيئت‌ داوران‌

هيئت‌ داوران‌ نخستين‌ همايش‌ نشريات‌ دانشجويي‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ ضمن‌معرفي‌ برترين‌هاي‌ نشريات‌ دانشجويي‌ با ارايه‌ بيانيه‌اي‌ نكات‌ مهمي‌ را به‌ دست‌اندركاران‌ نشريات‌ دانشجويي‌ گوشزد نمودند كه‌ به‌ لحاظ‌ اهميت‌ متن‌ كامل‌ آن‌ به‌اطلاع‌ خوانندگان‌ گرامي‌ مي‌رسد.

هيأت‌ داوران‌ نخستين‌ همايش‌ سراسري‌ مديران‌ مسئول‌ نشريات‌ دانشجويي‌دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ با استعانت‌ از درگاه‌ خداوند متعال‌ به‌ منظور انتخاب‌ و معرفي‌نشريات‌ برتر دانشجويي‌ در سال‌ 1378

با تشكيل‌ جلسات‌ متعدد و بررسي‌ همه‌جانبه‌ نشريات‌ نتايج‌ بررسيهاي‌ خود را به‌ اطلاع‌ شركت‌ كنندگان‌ در همايش‌مي‌رساند.

ابتدا در خصوص‌ معيارهاي‌ ارزشيابي‌ نشريات‌ بحث‌ و تبادل‌ نظر انجام‌ گرفت‌ ومقرر گرديد كليه‌ نشريات‌ براساس‌ محورهاي‌ ده‌ گانه‌ زير مورد ارزشيابي‌ قرار گيرند.

1 - صفحه‌ آرايي‌ و نماي‌ ظاهري‌

2 - روند انتشار نشريه‌ (سابقه‌ انتشار، نظم‌ در انتشار، روند كيفي‌ مطالب‌ و ...)

3 - جلب‌ مشاركت‌ دانشجويان‌ و توليدي‌ بودن‌ مطالب‌

4 - تناسب‌ با نيازهاي‌ دانشجويان‌ و جامعه‌ (انتخاب‌ موضوع‌ و سوژه‌يابي‌)

5 - رعايت‌ اصول‌ روزنامه‌ نگاري‌ در تهيه‌ مطالب‌

6 - قلم‌ دانشجويي‌

7 - انعكاس‌ اخبار دانشگاهي‌ و مسائل‌ صنفي‌ دانشجويي‌

8 - برخورداري‌ از ديدگاه‌ انتقادي‌ (نقد) نسبت‌ به‌ مسائل‌ سياسي‌ و اجتماعي‌

9 - توجه‌ به‌ ارزشهاي‌ ديني‌ و انقلابي‌

10 - خلاقيتها و نوآوريها

آنگاه‌ 220 عنوان‌ نشريه‌ ارسالي‌ براي‌ دبيرخانه‌ نشريات‌ دانشجويي‌ به‌ سه‌ گروه‌نشريات‌ دانشجويي‌، نشريات‌ دانشگاهي‌، نشريات‌ علمي‌ تقسيم‌ بندي‌ شده‌ ونشريات‌ دانشگاهي‌ و علمي‌ و نيز نشريات‌ دانشجويي‌ منتشر شده‌ قبل‌ و بعد از سال‌1378 از موضوع‌ داوري‌ خارج‌ گرديدند. سپس‌ دو نفر از داوران‌ به‌ نمايندگي‌ ازهيأت‌ داوران‌ با بررسي‌ اوليه‌ نشريات‌ دانشجويي‌

منتشر شده‌ در سال‌ 1378 براساس‌محورهاي‌ ده‌ گانه‌ ياد شده‌ اقدام‌ به‌ انتخاب‌ 40 عنوان‌ نشريه‌ براي‌ شركت‌ در مرحله‌دوم‌ داوري‌ كردند. در اين‌ مرحله‌ از هر نشريه‌ دو شماره‌ و ترجيحاً آخرين‌شماره‌هاي‌ منتشر شده‌ در سال‌ 1378 و يا شماره‌هايي‌ كه‌ از سوي‌ مديران‌ مسئول‌براي‌ شركت‌ در بخش‌ مسابقه‌ ارسال‌ شده‌ بودند انتخاب‌ گرديد

.هر يك‌ از اعضاي‌ هيأت‌ داوران‌ براساس‌ فرمهاي‌ ارزشيابي‌ هر يك‌ از 40 نشريه‌منتخب‌ در مرحله‌ اول‌ را مورد بررسي‌ و ارزشيابي‌ قرار دادند. دامنه‌ ارزش‌ گذاري‌براي‌ هر محور از صفر تا ده‌ و حداكثر نمره‌

هر نشريه‌ 100 تعيين‌ شد. با توجه‌ به‌ حدنصاب‌ تعيين‌ شده‌ در اين‌ مرحله‌ 18 نشريه‌ از مجموع‌ 40 نشريه‌ براي‌ داوري‌ نهايي‌انتخاب‌ شدند سرانجام‌ هيأت‌ با بررسي‌ مجدد نشريات‌ منتخب‌ رأي‌ نهايي‌ خود را به‌شرح‌ زير صادر كرد:

نشريات‌ دانشجويي‌ نوعاً از نقاط‌ ضعف‌ آشكار رنج‌ مي‌برند. توليدي‌ نبودن‌مطالب‌، ضعف‌ صفحه‌آرايي‌ و عدم‌ توجه‌ جدي‌ به‌ مسائل‌ صنفي‌ و آموزشي‌ وموضوعهاي‌ موردنياز دانشجويان‌ و انتشار نامنظم‌ از جمله‌ اين‌ نكات‌ ضعف‌مي‌باشند. هيأت‌ داوران‌ در بررسي‌ نهايي‌ خود 7 نشريه‌ شايسته‌ تقدير دانست‌:

1 - نشريه‌ افق‌ از دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد يزد به‌ توجه‌ به‌ تنوع‌ مطالب‌،صفحه‌ آرايي‌ مناسب‌، توليدي‌ بودن‌ مطالب‌ و جلب‌ مشاركت‌ دانشجويان‌ براي‌انتشار نشريه‌؛

2 - نشريه‌ ميزان‌ از دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد تهران‌ شمال‌ با توجه‌ به‌ تنوع‌مطالب‌ و ويژه‌ نامه‌هاي‌ منتشر شده‌؛

3 - نشريه‌ قلم‌ آشنا از دانشگاهي‌ آزاد اسلامي‌ واحد پزشكي‌ تهران‌ با توجه‌ به‌سابقه‌ و تداوم‌ انتشار، صفحه‌ آرايي‌ مناسب‌، جذب‌ آگهي‌؛

4 - نشريه‌ سبز سرخ‌ از دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد تبريز با توجه‌ به‌ ارزشي‌ بودن‌نشريه‌، ارتباط‌ گسترده‌ با دانشجويان‌، توجه‌ به‌ مسائل‌ صنفي‌، دانشجويي‌، بهره‌گيري‌از طنز و انتقاد سالم‌؛

5 - نشريه‌ فاطر از دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد كاشمر به‌ توجه‌ به‌ انتخاب‌موضوعات‌ متناسب‌ با نيازهاي‌ دانشجويان‌، طرح‌ مسائل‌ صنفي‌ و بهره‌گيري‌ از قلم‌طنز؛

6 - نشريه‌ عرصه‌ از دانشگاه‌ آزاداسلامي‌ واحد رودهن‌ با توجه‌ به‌ جلب‌مشاركت‌ دانشجويان‌ در انتشار نشريه‌، توجه‌ به‌ مسائل‌ صنفي‌ و توليدي‌ بودن‌محتواي‌ نشريه‌؛

7 - نشريه‌ نگاه‌ دانشجو از دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ واحد استهبان‌ با توجه‌ به‌ تنوع‌مطالب‌ و ارتباط‌ با دانشجويان‌ و توجه‌ به‌ مسائل‌ صنفي‌ و دانشجوياني‌؛

هيأت‌ داوران‌ اميدوار است‌ در سال‌ 1379 شاهد رشد كمي‌ و كيفي‌ نشريات‌دانشجويي‌ در دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ باشد.
http://www.payambarazam.ir
/index.html
/web_view_id_56.html

صفحه نخست
سياسي
اجتماعي
فرهنگي
دانشجويي
نشريات دانشجويي
مذهبي
صنفي
ورزشي
علمي آموزشي
مناسبتهاي ويژه/بزگداشت روز دانشجو
دهه گفتمان دانشگاهي
پرسمان دانشجويي
گزارش تصويري
اخبار ويــــــــژه

مقاله
گزارش
گفتگو
گزيده نشريات دانشجويي

وب لاگ خبرنگاران ما
ثبت نام در وب لاگ
ورود اعضا
ليست پيوندها
ارسال سوژه خبري
ارسال خبر
تماس با ما